Plannen voor de komende jaren
Plannen voor de komende jaren

Tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie bespreken we altijd de PPN; de perspectievennota. Hierin worden de (financiële) plannen van het college van burgemeester en wethouders voor de komende jaren toegelicht. De fracties in de gemeenteraad kunnen dan aangeven wat ze van de plannen vinden en wat er wel of niet in de begroting opgenomen moet worden.

Er zijn in Bergeijk voldoende middelen om alle plannen van het college uit te voeren. En we hebben als fractie GroenLinks-PvdA Bergeijk zelf nog zes aanvullende ideeën ingediend. Deze werden met belangstelling ontvangen door de andere fracties en door het college. Een aantal daarvan willen we toelichten.

Een poos geleden schreven we al eens over de gevonden fietsen op de gemeentewerf die vernietigd worden. Ons voorstel is om ze met behulp van het Aquinohuis een tweede leven te geven. Dat gaat inderdaad gebeuren en daar zijn we blij mee. Hiermee kunnen we weer inwoners met een kleine beurs helpen. Ook hadden we het idee om inwoners te voorzien van een gratis regenton, zodat ze water kunnen opvangen in de eigen tuin. Ook dit voorstel werd positief ontvangen en gaat in het beleid opgenomen worden.

Er werden vragen gesteld over ons voorstel van de Zomerschool. Het belangrijkste doel van de zomerschool is voorkomen dat leerlingen in de loop van de zomervakantie achteruitgaan in prestatieniveau, waardoor ze het nieuwe schooljaar met een achterstand starten. Dit is met name belangrijk voor kinderen die het al niet gemakkelijk hebben. Er zijn vrijwilligers die zich hier graag voor willen inzetten. We gaan dit idee verder uitwerken en bespreken. De wethouder staat er voor open om mee te denken.

Nog even en onze zomervakantie begint ook. We wensen iedereen fijne weken en tot in september. Ook dan ben je weer van harte welkom op onze openbare fractievergadering!

 

Tim Sonnenberg

Fractievoorzitter GroenLinks-PvdA Bergeijk

info@glpvdabergeijk.nl

Minder stikstof in Brabant; meer boeren, eerlijk betaald, met minder dieren
Minder stikstof in Brabant; meer boeren, eerlijk betaald, met minder dieren

De stikstofplannen van het kabinet zorgen voor onrust in Brabant. Dit zet zowel de veehouders als de Brabantse politiek onder…

Lees verder...

Hans van den Dungen
Hans van den Dungen

Ons raadslid Fred Vermeulen uit Riethoven interviewde in gemeenschapshuis De Rietstek Hans van den Dungen. Hans is voorzitter/penningmeester bij de…

Lees verder...

Aanmelden nieuwsbrief

* verplicht
Verkiezingsprogramma GroenLinks-PvdA Bergeijk
Verkiezingsprogramma GroenLinks-PvdA Bergeijk

Ons verkiezingsprogramma 2022-2026 beschrijft hoe ons team voor verandering een sociale en groene toekomst voor alle dorpen van de gemeente Bergeijk wil realiseren.

Want een écht groene en sociale gemeente Bergeijk is in onze visie vooruitgang.

Voor iedereen: wie je ook bent of wat je ook doet.

Tim Sonnenberg,
Lijsttrekker GroenLinks-PvdA Bergeijk

Beschouwing begroting 2022-2025
Beschouwing begroting 2022-2025

Het college heeft de gemeenteraad een sluitende begroting aangeboden, zeker ook mogelijk door de grote bijdrage van het rijk. Door het “Trap op, trap af ” principe valt de septembercirculaire zeer positief uit, zowel voor het lopende jaar als voor het begrotingsjaar 2022.

De afgelopen jaren heeft onze fractie er al een aantal malen op aangedrongen om een reserve te bestemmen voor de oplossing van de Vestia problematiek. Het is goed dat het college dit nu heeft overgenomen. Wij vinden het prima als de algemene reserve daardoor met een kleine 8 ton daalt.

Lees verder