Vooruitgang voor iedereen

Verkiezingsprogramma GroenLinks-PvdA Bergeijk

 

Ons verkiezingsprogramma 2022-2026 beschrijft hoe ons team voor verandering een sociale en groene toekomst voor alle dorpen van de gemeente Bergeijk wil realiseren.

Want een écht groene én sociale gemeente Bergeijk is in onze visie vooruitgang.

Voor iedereen: wie je ook bent of wat je ook doet.

 

Voor iedereen

Wij kiezen vóór de samenleving en denken vanuit het algemeen belang. Besturen op basis van openheid, integriteit en vertrouwen.

• Inwoners worden vroegtijdig betrokken bij plannen en beleid en praten mee.
• We vertegenwoordigen iedereen en we doen niet aan vriendjespolitiek.
• Wij kiezen voor een sociale overheid die vertrouwen in mensen heeft.

Voor meer betaalbare woningen

In onze gemeente is er een groot tekort aan woningen. Starters vinden nauwelijks een huis passend bij hun budget. Er is een ernstig tekort aan sociale huurwoning en betaalbare koopwoningen zijn mondjesmaat beschikbaar. En de energierekeningen rijzen ook de pan uit.

• Betaalbare huizen voor iedereen.
• Woningbouw in elke kern voor starters, senioren en mensen met een kleine portemonnee.
• Subsidie voor inwoners die hun woning willen verduurzamen (isoleren en groene energie opwekken).

Voor een groene leefomgeving

Onze gezondheid vraagt om een groene omgeving en schone lucht. Natuur, biodiversiteit en luchtkwaliteit bepalen mede het welzijn en de leefbaarheid van onze gemeente. Wij maken Bergeijk écht groen.

• Voor extra natuur met meer biodiversiteit.
• We willen energieneutraal zijn in 2030.
• We helpen de boeren bij de transitie naar duurzame landbouw.
• Goede voorzieningen voor fietsers en beter openbaar vervoer, ook in het weekend en de late avond.

Voor nog veel meer!

Download ons volledige verkiezingsprogramma hier.

Of luister hier naar ons ingesproken programma.

 

Lokaal team voor verandering

Ons ́team voor veranderinǵ bestaat uit 17 vrouwen en 17 mannen die gaan voor een groene gemeente Bergeijk, waarin iedereen kan meedoen. Het is een divers team, met heel veel ervaring én nieuwe betrokken jonge mensen. En we zijn écht lokaal: allemaal zijn ze geboren en/of wonen ze in een van de mooie dorpen van de gemeente Bergeijk. Welke kandidaat spreekt je het meeste aan? Achter deze link stellen ze zich aan je voor.